top of page
Tourguide 2020-D.JPG
Utleie av tolkeustyr
 

SENNHEISER - Tourguide -2020-D

Systemet består av opptil 2 trådløse hodebøyle mikrofoner,1 håndmikrofon og 20 Stethoset mottakere, alt plassert i en ladekoffert,                                se bilde. 

Systemet har 6 programkanaler, som kan benyttes samtidig, og i samme rom, men innstilt på hver sin frekvens/kanal. Anlegget settes opp til bruk på få minutter. Ikke behov for teknikker under bruk.

 

BOSCH - NEXT GENERATION

Tolkepult - DCN-IDESK-Bosch.jpg

Tolkepult (DCN-IDESK), digital med 31 kanaler.

Tilkobles DCN-kontroll enheten via DCN-kabel.

Kan tilsluttes på samme kabelsløyfe som delegatenhetene.

BOSCH - NEXT GENERATION.

Møtelederenhet-Bosch.jpg

Møteleder enhet (DCN-CONCM) med funksjoner for styring av "Request-to-speak" fra delegat enhetene og voteringskontroll, utført via delegat enhetene. Enheten har også programvelger og hodetelefon uttak for tolkekanaler.

BOSCH - NEXT GENERATION

Delegatenhet - Bosch.jpg

Skisse for sammenkobling mellom digitalt Bosch-

utstyr og analogt Philips-utstyr - last ned.

JDelegat enhet (DCN-CONCS) med funksjoner for votering og programvelger for tolkekanaler med hodetelefonuttak.

BOSCH - NEXT GENERATION

BOSCH  -DCN-kontrollenhet DCN-CCU2.

Sentralenhet for delegatenheter/møteleder og tolkepulter. Tilslutter enhetene via  systemkabel  kalt "DCN-kabel

DCN-Kontrollenhet-Bosch .jpg

BOSCH - NEXT GENERATION

BOSCH - Audio Expander LBB 4402. Tilkobles kontrollenhet DCN-CCU2, via fiberoptisk kabel.

Omformer digitale signaler til analoge fra tolkepultene og delegatenhetene til analog Philips -transmitter.

DCN-Analog Audio expander-Bosch.jpg
bottom of page